EN | SL

ImageSitemap
menu
Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Uvod

Spletna stran webtool6.com (v nadaljevanju "Spletna stran") je namenjena uporabnikom za dostop do informacij, storitev in izdelkov. Spletno mesto je v lasti in upravlja Qualitas d.o.o. (v nadaljevanju "Lastnik").

S prijavo in uporabo spletne strani se uporabnik strinja s temi pogoji uporabe. Če se uporabnik ne strinja s temi pogoji, naj se ne prijavi in ne uporablja spletne strani.

Intelektualna lastnina

Vsebina na spletni strani, vključno z besedilom, slikami, logotipi, grafikami, zvočnimi posnetki in videoposnetki, je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Uporabnik se strinja, da ne bo kopiral, reproduciral, distribuiral, objavljal, predeloval ali prodajal nobene vsebine spletne strani brez predhodnega pisnega soglasja Lastnika.

Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo uporabljal spletno stran v skladu z veljavnimi zakoni in temi pogoji uporabe. Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal spletne strani za namene, ki so nezakoniti, zavajajoči, škodljivi, ogrožajo varnost drugih ali kako drugače kršijo pravice drugih oseb.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal spletne strani za distribucijo virusov, zlonamernih programov ali druge programske opreme, ki lahko škodujejo ali ovirajo delovanje spletnega mesta.

Lastnik si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni ali prekliče kateri koli del spletne strani, vključno z informacijami, funkcijami, izdelki ali storitvami.

Odgovornost

Spletna stran je na voljo brez kakršnih koli garancij ali obljub, da bodo informacije, izdelki ali storitve na voljo v določenem času ali kraju, brez napak ali brez prekinitev.

Uporabnik sprejema, da uporaba spletne strani poteka na lastno odgovornost in da Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi lahko izhajala iz uporabe spletne strani ali katere koli informacije, izdelka ali storitve, ki je na voljo na spletni strani.

Spremembe pogojev uporabe

Lastnik si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe kadarkoli brez predhodnega obvestila. Uporabnik je odgovoren za preverjanje teh pogojev uporabe in se strinja, da bo redno preverjal morebitne spremembe.

Če uporabnik ne sprejme spremenjenih pogojev uporabe, naj preneha uporabljati spletno stran. Nadaljnja uporaba spletne strani po spremembah pomeni, da uporabnik sprejema spremenjene pogoje uporabe.

Povezave do tretjih strani

Spletna stran lahko vsebuje povezave do tretjih strani, ki so izven nadzora Lastnika. Uporaba teh povezav je na lastno odgovornost uporabnika in Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, zasebnost ali varnost tretjih strani.

Varovanje zasebnosti

Uporaba osebnih podatkov na spletni strani je urejena s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, ki je na voljo na spletni strani. Uporabnik se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom.

Končne določbe

Ti pogoji uporabe predstavljajo celotno pogodbo med uporabnikom in Lastnikom glede uporabe spletne strani in nadomeščajo vse prejšnje dogovore ali sporazume. Če katerikoli del teh pogojev ni izvedljiv, to ne bo vplivalo na izvedljivost drugih delov.

Ti pogoji uporabe so urejeni in razlagani v skladu z zakoni, ne glede na spore o pravnih načelih. Vsi spori, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji uporabe, se bodo reševali izključno na pristojnem sodišču v Sloveniji.

Z zadnjo spremembo pogojev uporabe dne 1. 3. 2023, so ti pogoji uporabe postali veljavni in nadomeščajo vse prejšnje različice.